Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2015

alma
1712 1a9d
Reposted fromlittlefool littlefool viaszarakoszula szarakoszula
4893 efe8 500
Reposted fromtwice twice viamruczenie mruczenie
alma
2569 0353
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle
alma
0945 386f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatwice twice
alma
0305 74f6
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianatts natts
alma
alma
0486 d84a
Reposted fromlittlefool littlefool vialugola lugola
alma
5553 3148 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaohshit ohshit
alma
6722 3976
Reposted fromkreatura kreatura viaszarakoszula szarakoszula

March 13 2015

alma
3806 8e34
Reposted fromcavovo cavovo viamruczenie mruczenie

March 07 2015

alma
Jestem typem depresyjnym i neurotycznym. Ze skłonnościami do autodestrukcji. Zdarzają się dni, kiedy budzę się i nie chcę ani nie mogę wstać z łóżka. Bo jest ciemno, bo pada deszcz, bo jest mgła, bo jest zimno, bo wszystko jest kompletnie bez sensu, bo jestem stary, bo jestem brzydki, bo nikt mnie nie kocha, nikt nie ma dla mnie czasu i nikt nie rozumie.
— Arek Jakubik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatwice twice
7363 1b28 500

bienenkiste:

Nandi Macalou by Ester Grass Vergara

Reposted fromtwice twice
alma
alma
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viatwice twice

February 10 2015

7428 1014 500
Reposted fromfreakish freakish viatwice twice

February 09 2015

alma
7359 f86d 500
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viatwice twice

February 02 2015

8220 f821 500
1361 1595
Reposted fromsunlight sunlight viaconfundo confundo
alma
alma
1149 e082
Reposted fromIriss Iriss viaSayid Sayid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl